You are currently viewing Informacija u vezi sa raspisivanjem oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Informacija u vezi sa raspisivanjem oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

  • Post author:
  • Post category:ARHIVA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je raspisalo oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 18. oktobra 2017. godine, a na koji se mogu prijaviti sva zainteresovana lica. Rok za podnošenje prijava je do 26. oktobra 2017. godine i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas je objavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva, a uslovi oglasa sadržani su u Pravilniku o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca (,,Službeni glasnik RS”, broj 102/2015).’’

Pravilnik-o-strucnom-ispitu-za-turistickog-vodica-i-turistickog-pratioca.pdf

Nakon raspisivanja konkursa Udruženje turističkih vodiča Srbije će organizovati pripremnu nastavu prateći termine polaganja klasifikacionih ispita. Prijavu za pripremnu nastavu i ostale informacije možete dobiti na e-mail: guides.serbia@gmail.com,office@guides-serbia.com ili mob: +381.64.9621.330 i http://www.guides-serbia.com