You are currently viewing Informacija u vezi sa raspisivanjem oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Informacija u vezi sa raspisivanjem oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

  • Post author:
  • Post category:ARHIVA

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija planira raspisivanje oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 21. decembra 2015. godine, a na koji se mogu prijaviti sva zainteresovana lica.

Oglas će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva, a uslovi oglasa sadržani su u Pravilniku o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca (,,Službeni glasnik RS”, broj 102/2015).’’

[download id=“714″]

 

FINAL 1