IZBORNA SKUPŠTINA

 • Post category:ARHIVA

SKUPŠTINA UDRUŽENJA TURISTIČKIH VODIČA 

Redovna, ovog puta i izborna, jer su prošle dve godine od prethodne izborne, Skupština Udruženja turističkih vodiča Srbije je održana 26. februara u prostorijama Turističke organizacije Srbije sa sledećim dnevnim redom:

       1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsedništva
       2. Izveštaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i
           Disciplinske komisije za 2017. godinu
       3. Finansijski izveštaj za 2017. godinu
       4. Izbor članova organa UTVS
       5. Usvajanje Plana rada UTVS za narednu godinu
       6. Razno
Na samom početku rada Skupštine minutom ćutanja odata je pošta  svim kolegama koji nisu su nas napustili u protekloj godini i nisu više sa nama.

Nakon uvodne reči dotadašnjeg predsednika Upravnog odbora Udruženja profesora Snežane Štetić, na samom otvaranju Skupštine prešlo se na ostale tačke dnevnog reda.  Skupština je radila po novom Statutu, izglasanom na prethodnoj Skupštini – 30 prisutnih članova je dovoljno da počnemo nesmetano sa radom. Bilo je preko tog broja.

Po svim tačkama dnevnog reda predlozi Upravnog odbora su usvojeni:

 • Predlog predsednice Upravnog odbora Snežane Štetić da u Radno predsedništvo Skupštine budu Zorica Arsić, predsednica tela, Gordan Mijajlović i Aleksandra Marković je izglasan jednoglasno.
 • Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora jednoglasno usvojeni, dok izveštaj o radu Disciplinske komisije je usvojen sa jednim uzdržanim glasom.
 • Finansijski izveštaj, koji je pripremio knjigovođa UTVS Aleksandar Smolović, pročitala je sekretar UTVS Dragana Čekrdžić je jednoglasno usvojen i za njega se glasalo.
 • Predlog Milanke Dugošije da se ponovo izabere isti odbor u celini koji je radio u protekle dve godine se prihvatio. Javnim glasanjem isti sastav, kao u prethodne dve godine je jednoglasno izabran. Jednoglasno su izabrani i članovi za Nadzornu i Disciplinsku komisiju. Lista svih izabranih je na kraju ovog teksta.
 • Plan rada za naredni period je usvojen sa dva uzdržana glasa.
 • Pod tačkom „Razno“ bilo je raznih pitanja diskusija od strane prisutnih članova Udruženja. Dogovor je da članovi Udruženja, kao i uvek, dobiju na svojim e-mail adresama dobiju kompletan zapisnik sa održane Skupštine.

NOVI IZABRANI ORGANI

   UPRAVNI ODBOR:

 1. Snežana Štetić, predsednik (izabrana na konstituivnoj sednici Odbora),
 2. Zorica Arsić, potpredsednik (izabrana na konstituivnoj sednici Odbora),
 3. Gordan Mijajlović, potpredsednik (izabran na konstituivnoj sednici Odbora),
 4. Davor Salom,
 5. Branislav Popović,
 6. Joca Tipold,
 7. Aleksandra Marković

NADZORNI ODBOR:

 1. Vesna Marinković,
 2. Milanka Dugošija,
 3. Jelena Petrović,
 4. Goran Narančić,
 5. Jasmina Ćirić

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 1. Ksenija Arsić,
 2. Ivan Kadović,
 3. Dobrila Đoković,
 4. Pavle Pavlović,
 5. Nataša Kostić