Počele prijave za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i pratioce

  • Post author:
  • Post category:ARHIVA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je objavilo oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 7. oktobra 2019. godine, a na koji se mogu prijaviti sva zainteresovana lica. Rok za podnošenje prijava biće osam dana i počinje da teče od 8. oktobra 2019. godine.

U prilogu su:  Oglas Ministarstva TTT , Pravilnik za polaganje ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca. kao i obrasci za prijavu polaganja ispita

Prilozi su prenešeni sa WEB stranice Ministarstva za Trgovinu Turizam i Telekomunikacije.

OGLAS ZA POLAGANJE ISPITA ZA TURISTIČKTE VODIČE I PRATIOCE

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

Potencijalnim polaznicina želimo srećan upis

UTVS