You are currently viewing PRIJAVE do 26. januara – OBUKA za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce

PRIJAVE do 26. januara – OBUKA za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce

  • Post category:ARHIVA

Udruženje turističkih vodiča Srbije će početkom februara ove godine organizovati obuku za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce.

Obuka se sastoji od 60 časova teoretske i praktične nastave iz svih predmeta koji su obuhvaćeni Programom za polaganje stručnog ispita a predavači su profesori Univerziteta, Visokih škola i licencirani turistički vodiči članovi Udruženja sa dugogodišnjim vodičkim stažom.

Prijavite se do 26. januara 2018. godine ukoliko želite da pohađate obuku.

email: guides.serbia@gmail.com

telefon: 064 9621330 ili 011 3230566.

PRIJAVLJIVANJE JE U TOKU!

[download id=“714″]