UPRAVNI ODBOR

Organi upravljanja UTVS:

1. SKUPŠTINA

2. UPRAVNI ODBOR
1. Bojana Banković – predsednica
2. Milena Vasiljević Vern – potpredsednica
3. Jelena Stanković
4. Slavica Jovanović
5. Bojana Šestović

3. NADZORNI ODBOR
1. Aleksandar Jablanović – predsednik
2. Pavle Pavlović
3. Ivan Kadović

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA
1. Meral Tarar Tutuš – predsednica
2. Bojan Ratković
3. Dimitrije Potić

5. SEKRETAR
Dragana Čekrdžić

Naša adresa je: Dečanska 8a, Beograd
Broj računa: 205-17262-03, NLB Komercijalna banka

Zbog čega koristiti usluge Udruženja turističkih vodiča Srbije?

(Uvodna reč Bojane Banković, predsednice Upravnog odbora)

Udruženje turističkih vodiča Srbije (UTVS) je najstarije strukovno Udruženje koje okuplja licencirane turističke vodiče od 1966. godine.
Koje su to prednosti koje nas kvalifikuju da budemo prvi i da budemo kvalitetni?
1. Naši članovi govore više od 20 stranih jezika, pa naše usluge mogu koristiti turisti iz velikog broja zemalja.
2. “Kvalitet pre svega“ je naš moto. Članovi Udruženja su visokoobrazovani kadrovi različitih profila (turizam, istorija, istorija umetnosti, ekonomija, arheologija, etnologija, pravo, geografija, turizmologija, biologija, medicina, umetnost, političke nauke ..). Pored toga naši članovi su i profesori univerziteta, strukovnih akademija, profesori iz različitih oblasti, studenti doktorskih studija, magistri nauka, master studija.
3. Članovi našeg Udruženja su osposobljeni da rade u svim zemljama i na svim kontinentima, a posebno na prostorima naše zemlje i regiona u celini;
4. Udruženje turističkih vodiča Srbije je opstalo i u najtežim vremenima po našu zemlju i našu profesiju, jer su naši članovi posvećeni svojoj profesiji i svom poslu.
5. Kvalitet ne dolazi sam što u Udruženju znamo, tako da se svake godine u vansezoni (u februaru, novembru i decembru mesecu) održavaju Seminari inovacije znanja i permanentnog obrazovanja i tako već duže od 50 godina.
6. Svake godine organizujemo pripremnu nastavu za polaganje Stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce koji polažu stručni ispit u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.
7. UTVS u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, Turističkom organizacijom Srbije, Sekretarijatom za privredu grada Beograda i turističkom privredom, svake godine poklanja besplatna razgledanja grada i izlete za svetski dan turističkih vodiča.
8. Članovi UTVS, se uključuju u različite programe promocije i prezentacije Srbije i grada Beograda.
9. Udruženje je zvanično registrovano u APR-u, tako da ne postoji mogućnost rada u tzv. “sivoj zoni“.
10. Udruženje potpisuje Ugovore o saradnji sa zainteresovanim partnerima što omogućava i izradu posebnih (nižih) tarifa za naplaćivanje usluga, shodno obimu poslovanja.

Udruženje turističkih vodiča Srbije je uvek sarađivalo sa svim tur-operatorima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, turističkim savezima i svim organizacijama koje su imale potrebu za kvalitetne usluge turističkih vodiča.