Oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

  • Post category:ARHIVA

Obaveštenje u vezi sa raspisivanjem oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 2019/2020

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija planira raspisivanje oglasa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 7. oktobra 2019. godine, a na koji se mogu prijaviti sva zainteresovana lica. Rok za podnošenje prijava biće osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave na oglas kandidati dostavljaju isključivo u periodu od 8. do 15. oktobra 2019. godine.

Oglas će se raspisati za kandidate sa znanjem engleskog, francuskog, grčkog, nemačkog, arapskog, ruskog, kineskog, španskog, italijanskog, turskog, poljskog, japanskog, korejskog, persijskog, hebrejskog, rumunskog, češkog, slovačkog, mađarskog, portugalskog i bugarskog jezika.

Oglas će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva, a uslovi oglasa sadržani su u Pravilniku o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca (,,Službeni glasnik RS”, broj 102/2015).

Upravni odbor UTVS